Toppers 2020

Senior School

Abhipsa Malguri tops the school with 98.6% in Senior School Certificate Examination (CBSE) 2019

Abhipsa Malguri

98.6%

Ayush Bahuguna

97%

Anamika Rana

97%

Sneha Maithani

96.6%

Rishabh Negi

96.2%

Priya Panwar

95.4%

Mehak Negi

95.2%

Johney Katariya

95.2%

Anshul Negi

94.4%

Aditi Negi

94.4%

Jahnavi Bhatt

94.2%

Kshitisha Negi

94%

Shashank Shekhar

93.6%

Jagrit Joshi

93%

Aryan Dobriyal

92.2%

Trisha Sharma

91.8%

Asmita Kotnala

91.6%

Suvarna Joshi

91.4%

Saurav Nautiyal

91.4%

Akshay Barthwal

91.2 %

Rishika Pawaria

90.8%

Ujjwal Kathait

90.6%

Shubhangi Molpha

90.4%

Vanshika

90.4%

Shreya Rawat

90.2%

Mohit Aditya

89.8%

Secondary School

Ashna Gusain tops the school with 97.2% in Secondary School Examination (CBSE) 2019

Ashna Gusain

97.2%

Abhishek Bhatt

96.6%

Divyansh Negi

95.2%

Ruchika Thapliyal

93.8%

Swati Lohani

93.8%

Akshay Rathour

93.8%

Shagun Shah

92.8%

Prashant Rawat

91.8%

Priyanshu Singhal

91.8%

Kushagre Semwal

91%

Skund Papnai

90.2%

Anshika Panwar

90%

Priya Barthwal

90%

Priyanshu Devshali

90%

Ritik Bisht

90%

Vaishali Rawat

90%